seo standard

Kontakt

Solvärmestation

Komplett solvärmestation för enklast möjliga installation

Solvärmestationens funktion är att överföra värme från solfångare till lagringstank, varmvattenberedare eller annan plats i värme- eller tappvattensystemet.

Thermotech solvärmestation är en komplett enhet med isolering och integrerad reglercentral för att göra installationen så enkel som möjligt. Den kan anslutas till nya eller befintliga vattenburna värmesystem.

Den kan också anslutas till en ackumulatortank för varmvatten, till exempel Thermotech energitank ET500 eller Thermotech solvärmeberedare HWT220. Vid anslutning till tank måste tanken ha inbyggd solslinga alternativt att solvärmestationen kompletteras med Thermotechs värmeväxlarenhet. 

Thermotech solvärmestation levereras med solvärmepump Grundfos Solar UPS 15/45 130.

 

Fördelar med Thermotech solvärmestation

  • Stilren design
  • Komplett monterad vid leverans
  • Låg vikt
  • Inbyggd avluftare
  • Enkel installation
  • Reglercentral med bl.a. varvtalsstyning av pump och13 förprogrammerade system
Solvärmestation

Sortiment