seo standard

Kontakt

Reglercentral

Reglercentral för effektiv styrning av Thermotech solvärmesystem

Ett effektivt solvärmesystem kräver en reglering som styr systemet. Thermotech reglercentral för solvärme är en komplett enhet som kan anslutas mot både befintliga och nya solvärmesystem.

I ett komplett Thermotech solvärmesystem sitter reglercentralen integrerad i solvärmestationen.

Reglercentralen har 13 förinställda program att välja mellan. Det gör det enkelt att välja system beroende på vilken värmekälla, pump eller tank som ska kombineras med solvärmen. I normalfallet behövs därför inga avancerade inställningar göras av varken installatören eller slutbrukaren.

Flödet i solvärmesystemet anpassas också efter rådande behov via varvtalsstyrning av pumpen. På så vis maximeras effekten av solvärmen och pumpen behöver inte slå till och från lika ofta.
   

Fördelar med Thermotech reglercentral för solvärme

  • "Eco-läge" med enbart solvärme som värmekälla
  • "Boost-läge" ger önskad temperatur vid vald tidpunkt, även vid låg solinstrålning
  • Öst- och västkontroll av solpaneler
  • Legionellaskydd
Reglercentral

Sortiment