seo standard

Kontakt

Styr och reglering

Användarvänlig och effektiv reglering

Hjärnan i solvärmesystemet är reglercentralen. Den anpassar flödet i systemet efter rådande behov via varvtalsstyrning av pumpen så att effekten av solenergin maximeras. Reglercentralen går att ansluta till såväl befintliga som nya solvärmesystem och har en har en tilltalande design.

För enklast möjliga installation köps reglercentralen integrerad i en Thermotech solvärmestation. Solvärmestationens funktion är att överföra värme från solfångare till lagringstank, varmvattenberedare eller annan plats i värme- eller tappvattensystemet