seo standard

Kontakt

Solvärmepaket

Färdiga paket för en komplett solvärmeanläggning

För att göra det så enkelt som möjligt att investera i Thermotech solvärme har vi satt samman tre solvärmepaket som baseras på olika förutsättningar och behov. Samtliga paket innehåller allt som behövs för en komplett solvärmeanläggning.

Varmvattenpaket
Ett paket för värmning och lagring av varmvatten.

Värme- och varmvattenpaket med tank
Ett paket för både uppvärmning och varmvatten.

Värme- och varmvattenpaket med värmeväxlare
Ett paket när lagringstank utan solvärmeslinga redan finns.