seo standard

Kontakt

Solvärmeledningar

Färdigisolerade flexibla solvärmeledningar i tre dimensioner

Thermotechs rostfria korrugerade solvärmeledning har UV-beständig isolering och skydd mot angrepp av djur. Solvärmeledningen finns i dimensionerna DN16, DN20 samt DN25.

Givarkabeln, för temperaturgivaren i solfångaren, är integrerad i solvärmeledningens isolering, vilket gör att givarkabeln inte behövs monteras separat.

Som tillbehör finns färdiga anslutningspaket med kopplingar avsedda att kopplas till solfångarna och till solvärmestationen.

  • Färdigisolerade flexibla ledningar
  • UV-skyddad isolering
  • Integrerad givarkabel
  • Finns i flera olika längder

Förenklad dimensionering för ledningar med max. längd 25

DN 16 12 m2 alternativt 6 st solfångare
DN20 20 m2 alternativt 10 st solfångare
DN25 40 m2 alternativt 20 st solfångare

  Volym i Thermotechs solvärmeledningar

DN 16 0,25 liter per rör
DN20 0,45 liter per rör
DN25 0,65 liter per rör