seo standard

Kontakt

Om solvärme

Spara energi med solvärme

Solen - en oändlig källa till förnybar energi
En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Idén är lika enkel som genial - den solinstrålning som når oss fångar vi upp och omvandlar till värme. Omvandlingen tar inga resurser i anspråk. Solinstrålningen är ju gratis vilket det ger dig en miljösmart och kostnadseffektiv lösning.

Sänk månadskostnaden för el
Solvärme går att kombinera med alla typer av värmesystem, allt från traditionella bränslepannor till integrerade lösningar med fjärrvärme, värmepumpar och varmvattenberedare. Lågenergisystem, t.ex. vattenburen golvvärme, och solvärme är en utmärkt kombination.

En solvärmeanläggning är en långsiktig investering som minskar behovet av köpt värme och har minimal driftskostnad. Lönsamheten ökar i takt med stigande energipriser. Resultatet ser du på elräkningen.

Så in i Norden bra
Solvärme fungerar mycket bra i Norden. Solinstrålningen på ett år är nästan lika hög i Sverige som vid Central-europa pga. våra ljusa sommarnätter. Under 4-6 månader kan solvärmen stå för mer än 90 % av ett normalhushålls totala värme- och varmvattenförbrukning.

Det gör att solvärmesystemet kan bidra med upp till 35 - 55 % av varmvattenbehovet och 15-25 % av den totala värmeförbrukningen på ett år.

En solskenshistoria
Ingen vet riktigt när det började. Troligtvis bildades solen vid en sammanslagning av materia för 4,6 miljarder år sedan. Men en sak vet vi. Utan solen skulle jorden vara en kall plats och tack vare solen finns det liv på jorden. På lång sikt är solen en säker energikälla. Den kommer att flöda av energi i fem miljarder år framöver. Det gör solvärme till en hållbar lösning över tid.

Allt fler människor upptäcker solvärmens fördelar och vi på Thermotech är stolta över att kunna erbjuda det uppvärmningsalternativ som i dag påverkar miljön minst.
   
Välkommen att upptäcka vårt eget solvärmesystem, ett system för en säker energikälla!