seo standard

Kontakt

Rörgenomföring 40 mm

Används i fördelarskåp för tät anslutning av skyddsrör.

Monteras i hål med diameter 40 mm.

RSK-nr Artikelnr  
187 88 50 75731 För skyddsrör 25, 28, 34 mm (ingår i fördelarskåp)
205 44 98 75734 För skyddsrör 34, 42 mm
271 72 87 75735 Endast för rör utan skyddsrör: 15 - 34 mm
Rörgenomföring för skåp 32 mm