seo standard

Kontakt

Rörkopplingar

Thermotech har ett brett sortimet av presskopplingar, kopplingsset och rördelar.

Thermotech presskopplingar är tillverkade i avzinkningshärdad mässing med hylsa av rostfritt stål. Vi erbjuder ett brett sortiment av raka, vinklade och T-kopplingar.

Thermotech klämringskopplingar består av kona och klämring i avzinkningshärdad mässing samt mutter i förnicklad mässing.

MULTISYSTEM™ TAPPVATTEN OCH RADIATORANSLUTNINGAR
Thermotech har ett brett sortimet av presskopplingar, kopplingsset och rördelar typgodkända för MultiSystem™ PE-RT Typ 2 rör och MultiSystem™ AluCompositerör. Kopplingarna används vid installation av tappvatten och radiatorsystem.

Kopplingar får ej användas tillsammans med Vatettes väggkopplings- och väggenomföringssystem.
THERMOSYSTEM™ GOLVVÄRME
Det finns kopplingsset, press-, klämrings- och pushkopplingar avsedda för ThermoSystem™ golvvärme.
Dessa är markerade med symbolen ”ej tappvatten”.