seo standard

Kontakt

Villa i Höga Kusten

Solvärmeanläggning för både värme och varmvatten installerades.

Villan är 350 m2 och värms idag med värmepump.

Solfångarpaket SS-0 (montage med regelskruv) användes och fyra solfångare installerades.

Solfångarna kopplades in mot energitank ET500 och dåvarande pelletsanläggning (numera värmepump) för att bidra till både varmvatten och uppvärmning.