seo standard

Kontakt

Växthus Skogforsk, Svalöv

Thermotech projekterar och levererar markvärme till ett växthus på ca 650 m2.

Thermotech levererar: Markvärme till ett växthus på ca 650 m2

Slutkund: Skogforsk Svalöv, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.

Installatör: EA Värme & Sanitet AB

Projekttid: vår - sommar 2019

Om projektet: Till Skogforsks avdelning i Ekebo, Svalöv, som har uppdraget att forska om förädling av tall, gran och björk, har Thermotech projekterat och levererat markvärme till ett nybyggt växthus om ca 650 m2.