seo standard

Kontakt

Mölndals innerstad

Torg och gator i Mölndals innerstad byggs om med ny stenbeläggning och Thermotech markvärme på en yta av ca 6.000 kvm.

Markvärmen installeras i 10 etapper och projektet beräknas vara klart våren 2019.

Yta: Ca 6.000 kvm

Material: 

  • 10 brunnar
  • Ca 30.000 m markvärmerör
  • Ca 12.000 m skenor

Installatör: BeGeTherm

Mer information finns här.