seo standard

Kontakt

Villa Baggehög

Thermotech levererar golvvärme för glesregling, prefabricerat golvvärmevärmeskåp och nya displaytermostater till renovering av privat villa i Baggehög. Projektet pågår under hösten 2019.

Thermotech levererar: Golvvärme för glesregling, prefab golvvärmeskåp och nya displaytermostater.

Installatör: Stillingsöns VVS Teknik AB.

Slutkund: Dan Eliasson, villaägare i Baggehög mellan Stenungsund och Kungälv

Projekttid: Hösten 2019

Om projektet: Thermotech levererar golvvärme för glesregling, prefab golvvärmeskåp och nya displaytermostater till renovering av privat villa i Baggehög, som ligger mellan Stenungsund och Kungälv.

Thermotechs system för glesregling innebär att panel reglas upp på befintligt bjälklag med mellanrum för rör och plåt. Vid glesregling sker montering av panelen vinkelrätt mot bjälklaget. Alla brädor fästs mot reglarna med skruv eller spik. På det glesreglade golvet kan övergolv från 14 mm läggas.