seo standard

Kontakt

Vattenpark i Moskva

Den totala uppvärmda ytan är 4200 m2. Golvvärmeskåpen är bl.a. monterade i dekorativa stenarna. På grund av att golvets temperatur är så nära vattnets temperatur i bassängerna så kan golvvärme inte vara det primära värmesystemet. Därför sköts den primära uppvärmningen av ventilationen. Det är en standard lösning som används i vattenparker, spa och simhallar.