seo standard

Kontakt

Spa i Moskva

Den totala uppvärmda ytan är 630 m2. Termostater med golvvgivare installerades i området kring bassängen för att konstant kunna styra temperaturen i golvet. Pga. att golvets temperatur är så nära vattnets temperatur i bassängerna så kan golvvärme inte vara primära värmesystemet. Därför sköts primära uppvärmningen av radiatorer och ventilationen. Dethär är en standard lösning som används i vattenparker, span och simhallar.