seo standard

Kontakt

Sanatorieparken, Örebro

Thermotech levererar golvvärme och tappvatten till ett gammalt sanatorium i Örebro, som byggts om till lägenheter.

24 lägenheter byggs och projektet pågår fram till våren 2019.

Thermotech levererar: Golvvärme och tappvatten.

Byggherre och installatör: KBB Fastigheter AB

Projekttid: vår 2017 – vår 2019

Om projektet: KBB Fastigheter bygger 24 unika hyresrätter med hög standard och äldre charm i ett före detta Sanatorium i Ånsta utanför Örebro. Byggt i en tallskog för den goda luftkvalitetens skull, ligger det fortfarande avskärmat från staden, men med närhet till allt.

Thermotech levererar golvvärme och tappvatten till fastigheten, som är en gammal byggnad med tjocka stenväggar. Utmaningen var i detta projekt att ta fram en lösning som inte gjorde för stor åverkan på konstruktionen, samt att installationen i praktiken inte fick bli för omständlig. Tack vare Thermotechs kreativa projektering och långa erfarenhet av komplexa uppdrag löstes detta genom att montera vattenskåpen i taken, samt att golvvärmeskåpen installerades i nybyggda mellanväggar.  

Foton publicerade med tillstånd från KBB Fastigheter AB.