seo standard

Kontakt

Rundbalshuset, Umeå

Thermotech levererar golvvärme och tappvattensystem till ett unikt boende med alldeles särskild golvvärmelösning.

Hus-stommen byggs med träreglar, som sedan fylls med hårt pressade halmbalar och lerputs. Även golven jämnas av med lera, vari golvvärmerören ligger. Minimal miljöpåverkan och stora energibesparingar.

Thermotech levererar: golvvärme och tappvattensystem till hållbart och runt hus utanför Umeå

Byggherre och slutkund: Laura och Erik Vidje

Installatör: Mattias Håberg VVS

Projekttid: Byggstart 2017 och planerad inflyttning 2020. Thermotechs leverans skedde under juli  2019

Om projektet: Thermotech levererar golvvärme och tappvattensystem till hållbart runt hus byggt av halmbalar och lera. Laura och Erik Vidje bygger huset på en 4 000 kvadratmeter stor tomt tillsammans med vedbod, jordkällare och garage där ambitionen bland annat är minimal miljöpåverkan. Stommen byggs med träreglar, som sedan fylls med hårt pressade halmbalar och lerputs som utgör de 70 centimeter tjocka väggarna. Tack vare återcirkulation av varmvattnet i duschen, krävs endast fem liter vatten per dusch. Gråvattnet renas i infiltration på plats medan fekalierna komposteras och med solceller, samt solfångare plus egen ved blir huset självförsörjande på energi. Dessutom har de lagt ett rör på 30 m och två meter ner i jorden, som förvärmer eller förkyler luften året runt, vilket ger en energibesparing kopplat med FTX-systemet.

Följ Rundbalshuset här:

Instagram @rundbalshuset

Facebook: https://www.facebook.com/rundbalshuset/