seo standard

Kontakt

Lidl centrallager, Västra Pilängen, Örebro

Lidls nya centrallager utanför Örebro får golvvärme och antifrost från Thermotech.

Med Thermotechs avancerade projektering och lösningar får det 44.000 m2 stora lagret en specialanpassad leverans. 

Thermotech levererar: Golvvärme och antifrost.

Byggherre: TAB Byggproduktion AB

Installatör: Radiator VVS. 

Projekttid: vår 2018 –2019

Om projektet: Det mesta i Thermotechs leverans är specialbyggt och anpassat till det stora projektet, exempelvis unika lösningar för golvvärmeskåpen, projektanpassade rullar för rör, extra stora fördelare, avancerat styr- och reglersystem etc. Tack vare noggrann och avancerad projektering, samt kundanpassning och lokal lagerhållning av varje del i leveranserna

Byggnaden blir 44 000 kvadratmeter, vilket motsvarar sex fotbollsplaner, och beräknas kosta flera hundra miljoner kronor. Lagret ska serva 70 till 100 butiker. Thermotechs antifrostsystem är ett enkelt sätt att förhindra permafrost under frysutrymmen i lagerbyggnaden, för att på så sätt undvika skador på fastigheten.