seo standard

Kontakt

Kyrka i St Petersburg

Den totala uppvärmda ytan är 1213 m2. Det primära värmesystemet är vattenburen golvvärme som är kopplat till fjärrvärmenätet.Den uppvärmda ytan ar indelad i olika zoner med tre gruppfördelare med individuella styrenheter. Golvvärmeskåpen gömdes in i väggen för att få en stilren design.