seo standard

Kontakt

Äldreboende, Stafvre 11 Kristianstad

Thermotech levererar golvvärme till entréplan i nybyggt demens- och äldreboende med 60 lägenheter, samt utbildningslokaler. Projektet pågår under sommaren och hösten 2019.

”Vi är väldigt nöjda med Thermotechs följsamma PE-RT-rör, samt de smidiga listerna med hullingar.”
Montör, Rörmontering i Kristianstad

Thermotech levererar: 1100 m2 golvvärme till entréplan till nybyggt demens- och äldreboende i Kristianstad.

Byggherre och slutkund: Thage bygger åt Hemsö

Installatör: Rörmontering i Kristianstad -  Startade 1993, har idag 21 anställda med många års erfarenhet från VVS-branschen med en stor samlad kompetens inom värme, vatten och sanitet.

Projekttid: juli - hösten 2019

Om projektet: Thermotech levererar 1100 m2 golvvärme till entréplan till nybyggt demens- och äldreboende i Kristianstad. Vårdboendet har 60 lägenheter, varav 50 för demensboende och 10 för växelvård. Det nya huset ska ligga på fastigheten Stafvre 11, som ligger mellan Stafvre korttidsboende och Antonskolan vid Lasarettboulevarden i Kristianstad.