seo standard

Kontakt

Thermotechs kvalitets- och miljöarbete

Thermotech har miljö- och kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller utveckling, tillverkning, marknadsföring och projektering av vattenburna golvvärmesystem och rörsystem för tappvatten och radiatoranslutningar.

Vi ska bedriva vår verksamhet och erbjuda produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vårt viktigaste uppdrag i det dagliga arbetet är att minska energianvändningen.

Thermotechs kvalitetsarbete grundas på vår Thermotech-modell. Kvalitet för oss är att möta kundens uttalade och outtalade behov med innovativa produkter och tjänster som fokuserar på funktion, miljö och estetik samt förenklar kundens vardag. Omtanke, kompetens och ansvarskänsla utmärker och säkerställer kvalitén i arbetet.