seo standard

Kontakt

Thermotechs kvalitets- och miljöpolicy

Thermotechs kvalitets- och miljöpolicy förklarar vad Thermotech Scandinavia AB med dotterbolag och agenters verksamhet står för, vad det innebär och hur det förverkligas.

Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar. Kvalitén på våra produkter och tjänster ska vara den högsta på marknaden och utgöra en väsentlig anledning för våra kunder att köpa våra produkter.

Thermotech ska bedriva all sin verksamhet och erbjuda produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.