seo standard

Kontakt

Thermotech MultiLevel - energismart på flera plan!

MultiLevel™ är Thermotechs koncept för byggnadsintegrerad vattenburen golvvärme i flervåningshus.

Konceptet Thermotech MultiLevel ger dig miljösmarta och moderna bostäder med hög komfort, där energianvändningen ligger i nivå med passivhusen.  

Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus idag är via vattenburna radiatorer med individuella termostater. Systemet är mer eller mindre standard idag, men kanske inte ordentligt utmanat av andra alternativ. Varför inte använda vattenburen golvvärme i ditt flervåningshus?

MultiLevel™ konceptet innebär att vi gjuter in vattenburen golvvärme i varje våningsplan på rätt nivå i bjälklaget. Genom att tillföra värme via både golv och tak kan temperaturen på golvvärmen hållas extremt låg. Med denna metod används ingen isolering eller individuell rumsreglering.

Tack vare den mycket låga drifttemperaturen, oisolerade bjälklag och frånvaron av individuell rumsreglering får man ett självreglerande uppvärmningssystem. Framledningstemperaturen för hela byggnaden styrs av utomhustemperaturen. Under sommarmånaderna kan systemet användas för att kyla byggnaden enligt samma princip, där den självreglerande effekten fungerar på samma sätt.

Resultatet är att inomhusklimatet blir jämnt året runt och komforten för de boende blir mycket hög.

Erfarenheterna från både beställare och boende är mycket goda både vad gäller komfort och driftskostnader. 

Fördelar

  • Lägre energiförbrukning
  • Enklare installation och lägre byggkostnader
  • Mindre underhåll
  • Hög boendekomfort
  • Hållbart & miljövänligt

Konceptet är framtaget i samarbete med bl.a. Henrik Karlsson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (tidigare Chalmers) och baseras på flera års forskning och referensprojekt.

Återförsäljare

Vi har ett stort antal återförsäljare över hela landet som säljer och installerar våra system. Vi säljer inte direkt till privatperson.

Kontakta närmaste regionkontor för tips på lokala installatörer.