seo standard

Kontakt

Värmeväxlarpaket TMix E30

Uppvärmning: Max yta 150 m2 (50W/m2, ΔT = 5°C)
Uterum: Max yta 120 m2 (100W/m2, ΔT = 8°C)
Snösmältning: Max yta 80 m2 (300W/m2, ΔT = 15°C)

Ingående komponenter:
• Värmeväxlare, 30 plåtar
• Cirkulationspump, 6 m
• Smutsfilter 1/2”
• Termostatventil Ri15
• Säkerhetsventil, 4 bar
• Manometer, 0 - 6 bar
• Expansionskärl, 2 L

Reglering beställs separat.

Artikelnr    
51531 TMix® E30 Manuell reglering med handratt på termostatventilen
Värmeväxlarpaket TMix E30

Sortiment