seo standard

Kontakt

Värmekälla

På grund av frysrisken är rekommendationen att alltid installera Thermotech GEO®System markvärme som ett separat system, med värmeväxlare eller separat värmekälla.

Det är nödvändigt att ha värmeväxlare när vätskan i systemet innehåller frostskyddsmedel och det värmesystem som ska förse snösmältningen med värme inte har frostskyddsmedel.

Markvärmesystem utan värmeväxlare
Värmeväxlare behöver inte installeras när det huvudsakliga värmesystemet, som förser markvärmen med värme, har frostskyddsmedel i samma koncentration som behövs för markvärmesystemet. En värmeväxlare är heller inte nödvändig om en separat värmekälla används till snösmältningen, t.ex. en elpanna.

Om värmeväxlare inte installeras måste följande beaktas:

  • Om markvärmen kopplas in på befintligt värmesystem måste rören ha syrediffusionsspärr och vara anpassade för värmesystemets tryck och temperatur.
  • Vid start av ett markvärmesystem (höst och vinter) som är kopplat direkt till det huvudsakliga värmesystemet, kan värmekällan få vätska med väldigt låg temperatur, vilket kan skada värmekällan.