seo standard

Kontakt

Rör

Beroende på hur stor yta som ska täckas kan Thermotech golvvärmerör i dimensionerna 17, 20, 25 och 32 mm användas.

Normalt används 17 och 20 mm rör för ytor upp till 300 m². Till stora ytor med långa slingor eller höga effektbehov per m² används 25 och 32 mm rör.

Vid små ytor (20-30 m²), där det krävs små radier eller täta c/c-mått, kan 17 och 20 mm rör användas.

Om systemet är anslutet till värmesystemet via en värmeväxlare kan rör utan diffusionsspärr användas.

Rekommenderade slinglängder
Rördim Väggtjocklek c/c-mått Effekt W/m2 Tryckfall Temp Slinglängd
17 mm 2 mm 200 mm 300/200 17/18 kPa 15 °C 60/80 m
20 mm 2 mm 200 mm 300/200 19/17 kPa 15 °C 80/100 m
25 mm 2,3 mm 250 mm 300/200 18/17 kPa 15 °C 110/140 m
32 mm 3 mm 250 mm 300/200 17/18 kPa 15 °C 170/220 m

För mer detaljerad information och räkneexempel ladda ner Thermotech GEO®System Sortiment & Handbok.

C/c-mått
Vilket c/c-mått som är lämpligt beror på önskad effekt per m², snöintensitet etc. Det är dock viktigt att hela ytan håller samma c/c-mått.

Några riktvärden är:

  • Dimension 17 x 2 och 20 x 2 mm - 200 mm
  • Dimension 25 x 2,3 och 32 x 3 mm - 250 mm

Tryckfall
Tryckfall per meter rör kan utläsas i tryckfallsnomogrammen (se FAQ).

För 25 x 2,3 är tryckfallet 0,163 kPa/m, och ger ett totalt tryckfall av 0,163 kPa/m x 110 m = 18 kPa.

För 200 W per kvadratmeter och 140 m långa slingor blir tryckfallet 17 kPa.

Sortiment