seo standard

Kontakt

Styrenhet ETO2

Thermotech GEO®System  ETO2 är en elektronisk styrenhet som styr is- och snösmältning i marken eller exempelvis i avloppsrännor.

Styreneheten ETO2 kan, med hjälp av två markgivare, styra två olika temperaturzoner samt hålla en inställd minimitemperatur i markslingan med hjälp av ett ställdon.

Enheten monteras på DIN-skena i central eller på vägg, inklusive täckkåpa.

För att ETO2 ska fungera på rätt sätt krävs;

  • Att snösmältningsanläggningen är utrustad med en markgivare ETOG 55 som mäter marktemperatur och fuktighet.
  • En givare för framledningstemperaturen, 24V trafo
  • En givare för returtemperaturen
  • En ställmotor 0-10V
Artikelnr  
68001 ETO2
Styrenhet ETO2