seo standard

Kontakt

Reglering

För att få en optimal energianvändning bör Thermotech GEO®System markvärme utrustas med lämplig reglerutrustning.

Energianvändningen under en värmesäsong kan då minskas med upp till 70 %, jämfört med en anläggning utan reglersystem.

Den mest energi- och miljöeffektiva lösningen är Thermotechs automatstyrda enheter för is- och snösmältning, ETR2 eller ETO2, tillsammans med en markgivare, ETOG-55. Markgivaren känner av både temperatur och fukt i ytan som ska värmas och styrenheten startar då bara markvärmen när båda dessa parametrar registreras.

Mindre anläggningar kan istället styras med timer, där drifttiden sätts till mellan 1-6 timmar per gång. Ytterligare ett alternativ är kontinuerlig drift.