seo standard

Kontakt

Markvärmesystemet

Thermotech GEO®System markvärmesystem består av markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare.

Komponenterna i markvärmesortiment är tillverkade i material som ger en lång livslängd och minimalt underhållsbehov.

Markvärmen installeras med olika material i mellanskikten beroende på vilket ytskikt som ska läggas.

Lämpliga användningsområden för Thermotech GEO®System markvärme:

  • Privata hus - Gångvägar, garageuppfarter etc.
  • Lägenheter och hyreshus - Innergårdar, vid garage, gångvägar etc.
  • Industriella byggnader - Lastnings -och lossningsplatser, ramper, vägar etc.
  • Offentliga platser - Parkeringsplatser, gångvägar, perronger, trappor, idrottsplatser mm.