seo standard

Kontakt

Markvärmeinstallation vid olika ytskikt

Installationen av markvärmen måste anpassas till vilket ytskikt som ska läggas.

Oavsett ytskikt ska markvärmesystemet stå under tryck till dess installationen är klar.

Markvärmesystem för gångytor med plattor av sten eller gatsten
Rören installeras i skiktet under plattorna/stenarna. För att fixera rören används skenor av plast, eller armeringsjärn med buntband. Lagret av sand ovan rörhjässan ska vara minst 20 - 30 mm.

Markvärmesystem installerat i betong
Samma typ av system som golvvärme ingjuten i betong. Rören fästs i skenor eller med buntband mot armering.

Markvärmesystem för ytor med asfalt
Rören installeras i ett lager av sand. Fixering av rören sker med skenor av plast eller med buntband mot armeringsjärn. Maximaltemperatur på asfalten är 120ºС.Under utläggning av asfalten ska kallt vatten (20ºС) cirkulera i rören.

 Markvärmesystem för gräsytor
Rören installeras i jordskiktet. Fixering av rören sker med skena av plast eller med buntband mot armeringsjärn. Jordlager ovan rörhjässa bör vara minst 30-40 mm.