seo standard

Kontakt

Golvvärme i uterum

Med Thermotech vattenburna golvvärme förlängs säsongen i ditt uterum, samtidigt som du hushållar med såväl uppvärmningskostnader som miljöresurser.    

Många uterum byggs idag med infravärme, eller kanske helt utan värme. Med golvvärme i ditt uterum kan du vistas där både tidigt på våren och sent på hösten, utan att frysa.

Har du möjlighet, så tänk energismart och installera ett vattenburet värmesystem.
När vattenburet värmesystem finns
Med Thermotech värmeväxlarpaket TMix®E är det möjligt att installera vattenburen golvvärme i uterummet kopplad till husets vattenburna värmesystem. Värmeväxlarpaketet separerar husets värmesystem från vattnet i markvärmesystemet utomhus. Värmen överförs via värmeväxlaren utan att vattnet i de båda systemen blandas. Det gör att du kan blanda frostskyddsmedel, exempelvis glykol, i vattnet som cirkulerar utomhus, vilket är nödvändigt för att värmesystemet i uterummet inte ska frysa.
Thermotech värmeväxlarpaket finns i två storlekar med 1 liters expansionskärl lämpligt för ytor mellan 30-60 m2 (TMix®E20), eller med 2 liters expansionskärl lämpligt för ytor mellan 60-120 m2 (TMix®E30).

Hur stor yta värmeväxlarpaketet klarar beror på vattentemperaturen från husets värmesystem. Självklart är det även möjligt att projektera större anläggningar än detta.

Värmeväxlarpaket TMix®E måste kopplas mot Thermotech golvvärmefördelare (minst en slinga) eller en industrifördelare.

När vattenburet värmesystem inte finns
Om du inte har ett vattenburet värmesystem i ditt hus, eller föredrar att skilja golvvärmen i uterummet från husets värmesystem, så kan Thermotech elpanna 2kW användas.

Reglering av golvvärme i uterum
Beroende på befintligt värmesystem och golvbeläggningen i uterummet finns olika regleringsalternativ att välja mellan.

Begränsning av returtemperaturen på primärsidan:
Lämpligt i uterum där temperaturen som kommer från husets värmesystem är låg.
Värmeväxlare med artikelnr. 51522 eller 51532 rekommenderas.

Temperaturkänselkropp med lufttemperaturgivare: 
Givaren installeras i uterummet och känner av temperaturen. Lämpligt i uterum där temperaturen som kommer från husets värmesystem är hög. Passar dock inte anläggningar med trägolv eller andra temperaturkänsliga golvbeläggningar.
Värmeväxlare med artikelnr. 51523 eller 51533 rekommenderas.

Temperaturkänselkropp med vattentemperaturgivare: 
Lämpligt i uterum där temperaturen som kommer från husets värmesystem är hög och golvbeläggningen är känslig för höga temperaturer.
Värmeväxlare med artikelnr. 51524 eller 51534 rekommenderas.

Golvvärme i uterum

Sortiment