seo standard

Kontakt

Värmeväxlarpaket

Thermotech värmeväxlarpaket TMix® E separerar husets värmesystem från vattnet i markvärmesystemet utomhus och gör det möjligt att installera vattenburen golvvärme kopplad till husets värmesystem i t.ex. små markvärmeanläggningar och uterum.

Värmen överförs via värmeväxlaren utan att vattnet i de båda systemen blandas. Det gör att man kan blanda frostskyddsmedel, exempelvis glykol, i vattnet som cirkulerar utomhus.

Thermotechs färdigmonterade värmeväxlarpaket TMix® E finns i två storlekar, med en liters (TMix® E20) eller två liters (TMix® E30) expansionskärl. Självklart kan vi även dimensionera större anläggningar än detta.

Värmeväxlarpaketen måste kopplas mot Thermotechs golvvärmefördelare (minst en slinga) eller industrifördelare. De kan styras manuellt, med en självverkande termostat eller ställdon, eller genom automatik. Som standard ansluts värmeväxlaren på vänster sida av fördelaren, men kan även levereras för anslutning på höger sida.

Thermotech värmeväxlarpaket TMix® E kan utrustas med fem olika regleringsalternativ:

1. Begränsning av returtemperaturen på primärsidan – lämpligt för:

  • Markvärme
  • Uterum/garage med låg temperatur på primärsidan

2. Temperaturkänselkropp med lufttemperaturgivare – lämpligt för:

  • Uterum/garage med hög temperatur på primärsidan
  • Passar inte anläggningar med trägolv eller andra temperaturkänsliga golvbeläggningar

3. Temperaturkänselkropp med vattentemperaturgivare i tillopp - lämpligt för:

  • Uppvärmning t.ex. av vindsvåning
  • Garage/uterum med hög framledningstemperatur och golvbeläggning som är känslig för höga temperaturer

4. Regleringsalternativ Motor eller Klima för utomhuskompenserad styrning.

5. Komplett automatstyrd enhet för markvärmesystem, ETR2 eller ETO2

Eftersom Thermotech GEO®System markvärmeär ett lågtemperatursystem kan du utnyttja värmeväxlaren för att ta till vara spill- och returvärme från t.ex. kylprocesser eller fjärrvärme.

För mer fakta och information om installation se monteringsanvisning 803.

Värmeväxlarpaket TMIx E20

Sortiment