seo standard

Kontakt

Flödesmätare

Flödesmätare med synglas för visuell justering av flöde per slinga.

Passar samtliga Thermotech fördelare med manuella injusteringsventiler. Levereras i
paket bestående av flödesmätare och säte (artikel nr. 50009 och 50010).

Flödesmätaren ska installeras i tilloppsstaven.
Intervall för inställning: 0-5 liter/min

Artikelnr  
50050 Flödesmätare för tillopp
Flödesmätare