seo standard

Kontakt

By-pass

till golvvärmefördelaren.

Ansluts mellan fördelarens ändstycken för att säkerställa flöde genom fördelaren när slingorna är stängda.

Artikelnr    
50001 Bypassrör Komplett by-passkoppling att ansluta
mellan fördelarens ändstycken.
50017 Bypassbricka Placeras under ställdon för att förhindra
total stängning.
By-pass