seo standard

Kontakt

Styrnings- och regleringsalternativ TMix XXL

Paketartiklar för styrnings- och regleringsalternativ till shunt TMix XXL.

Paketen måste beställas samtidigt som shunten då eftermontage inte är möjligt.

RSK-nr Artikelnr    
271 72 11 67005 Ställmotor XXL 230 V 3-punkts ställmotor för reglering av 2- och 3-vägs shuntventil
271 72 12 67006 Ställmotor XXL 24V Ingår som standard i TMix XXL. 3-punkts ställmotor för reglering av 2- och 3-vägs shuntventil
271 72 15 67008 Ställmotor XXL  24V - omställbar Med omställbar styrsignal till 0-10 V eller 3-punkts
271 69 55 51650 Klimapaket  1 st värmeregulator med kurvinställning etc, 1 st utegivare och 1 st framledningsgivare. Ställmotor beställs separat.

Sortiment