seo standard

Kontakt

Shunt TMix XXL

Shunt TMix® XXL är lämplig för stora ytor upp till ca 1.500 m²

Shunt TMix® XXL i rostfritt stål med cirkulationspump Grundfos Magna 1 32-100. Shunten kan kopplas direkt mot Gruppfördelare 2 ”.

Lämpliga användningsområden är nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas. Den primära kretsen (värmekällan) förutsätts ha egen cirkulationspump.

Reglering
Shunt TMix® XXL styrs endast av motoriserade ställdon. Val av ställdon beror på vilken styrsignal som kommer från regleringsenheten samt på spänningen. Som standard levereras ställdon avsett för 230 V, trepunkt.

Regleringsenhet beställs separat.
Lämplig regleringsenhet är Thermotechs regulatorpaket Klima.

 
Ingående komponenter
• Cirkulationspump Grundfos Magna 1 32-100.
• Termostatventil DN 25 Kv10
• Manuell avluftningsventil
• Inbyggd strypventil
• Inbyggd bypass med regleringsventil

Kapacitet
Ca 1500 m2 vid 50 W/m2 och temperaturfall av 8°C. Specifika data beräknas för varje anläggning.

Mixing unit TMix XXL

Sortiment