seo standard

Kontakt

Shunt TMix XXL

Shunt TMix® XXL är lämplig för stora ytor upp till ca 1.500 m²

Shunten är vid leverans komplett monterad och kan kopplas in på nya eller befintliga vattenburna värmesystem.

Shunt TMix® XXL är endast avsedd för reglering med ställdon kopplade till styrning som kompenserar för utomhustemperaturen. Shunten kan inte regleras med en självverkande termostat.

Shunt TMix® XXL finns i två olika modeller:

  • Motor – basmodell. Trepunkts 24V elektriskt ställdon på tvåvägsventilen. Ställdonet kan anslutas mot värmekälla med inbyggd regulator för framledningstemperatur som kompenseras för utomhustemperaturen.
  • Klima – med trepunkts 24V elektriskt ställdon på tvåvägsventilen och regleringspaket Klima.

Shunt TMix® XXL är tillverkad i rostfritt stål, har en låg vikt och en stilren design, vilket möjliggör en enklare och snyggare installation. Det högklassiga råmaterialet garanterar ett bra rostskydd och hög tålighet mot tryck. Den har en energieffektiv A-klassad cirkulationspump.

 

Basutrustning på TMix® XXL

  • Cirkulationspump
  • Inbyggd strypventil
  • Termostatventil monterad på den primära tilloppsanslutningen
  • Inbyggd bypass med regleringsventil
  • Manuell avluftare
  • Ställdon

 

Shunt TMix® XXL kan utrustas med olika komponenter beroende på behov. Shunten är som standard monterad på konsoler och utrustad med 2-vägsventil och 3-punkts ställdon (24 V) för inkoppling mot reglercentral för utomhuskompenserad framledningstemperatur. Det ingår även anslutningskopplingar och rördelar för 2-vägsventil samt anslutningskopplingar till sekundärsidan. Vid behov kan ställdonet bytas mot 230 V.

Shunt TMix® XXL levereras alltid komplett monterad och utrustad enligt beställning.

Mixing unit TMix XXL

Sortiment