seo standard

Kontakt

Shunt TMix XS i skåp - Prefab

För enklast möjliga installation beställs shunt TMix® XS färdigmonterad i skåp. TMix® XS i skåp kan beställas med eller utan elpatron 350W och paket för sommar- och vinteromkoppling.

Skåpet har läckageindikering och ryms i 95 mm djup vägg. Samtliga utgångar ansluts underifrån via skåpets rörgenomföringar som enkelt kan anpassas till olika rördimensioner. 

Klämringskopplingar 12 mm för slingutgångarna och Cu15 mm på primärsidan ingår.

Front med ram beställs separat (artikel nr. 75751-1)

Anslutning: G20 med o-ringtätning

Mått skåp:
Bredd: 390 mm
Höjd: 550 mm
Djup: 95 mm

RSK-nr Artikelnr  
271 69 38 51045 Shunt TMix® XS i skåp
Med självverkande termostat
271 69 36 51043 Shunt TMix® XS i skåp
Med trådlös termostat och basenhet, 350W elpatron, säkerhetsventil 3 bar samt omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift

Sortiment