seo standard

Kontakt

Shunt TMix XS

Shunt TMix® XS är en kompakt shunt avsedd för små ytor som t.ex badrum och hall, upp till 16 m². Går att använda på både 1- och 2-rörssystem.

Ingående komponenter

  • Cirkulationspump med kabel och stickpropp
  • Termostatventil
  • 12 mm klämringskopplingar för slingutgångar
  • Cu15 mm klämringskopplingar för primäranslutning
  • Manuell avluftningsventil

Reglering
Shunten kan utrustas med olika regleralternativ som självverkande termostat (luft eller vatten), trådlös eller trådbunden rumsreglering samt omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift.

Elpatron 350 W
Shunten kan kompletteras med 350W elpatron som upprätthåller en komfortabel golvtemperatur på klinkerbelagda golvytor, upp till maximalt 12 m2 (29W/m2), under de delar av året när den primära värmekällan är avstängd. Elpatronen kan även användas som primär värmekälla för ytor upp till 7m2 (50W/m2).

Shunt TMix® XS i skåp
Shunt TMix® XS monterad i skåp med läckageindikering. Samtliga utgångar ansluts underifrån via skåpets rörgenomföringar vilka enkelt anpassas till olika rördimensioner.

Shunt TMix® XS i skåp med elpatron
TMix® XS med elpatron 350 W är, förutom ovanstående utrustning, även utrustad med:

  • Elpatron 350 W
  • Säkerhetsventil 3 bar
  • Omkopplingspaket för sommar- och vinterdrift

Sortiment