seo standard

Kontakt

Shunt TMix XS

Shunt TMix® XS är lämplig för små ytor som badrum och hall, upp till 16 m².

Shunt TMix® XS är en kompakt och mycket kostnadseffektiv shunt för de små ytorna, upp till 16 m². Lämplig i till exempel badrum och hall.

Shunt TMix® XS är anpassad för inkoppling av maximalt 4 slingor i dimension 8 mm alternativt en slinga i dimension 12, 16, 17 eller 20 mm.

Shunten kan beställas i sex olika utföranden beroende på vilken styrning som önskas. Tre av paketen innehåller en 350W elpatron som upprätthåller en komfortabel golvtemperatur på klinkerbelagda golvytor, upp till maximalt 12 m2 (29W/m2), under den del av året när den ordinarie värmekällan är avstängd.

Shunt TMix® XS är tillverkad i rostfritt stål, har låg vikt och stilren design vilket möjliggör en enklare och snyggare installation. Den har en energieffektiv A-klassad cirkulationspump.

Basutrustning på shunt TMix XS

  • Cirkulationspump med kabel och stickpropp
  • Termostatventil
  • Kopplingar för golvvärmerör, 17 x 2 mm rör
  • Kopplingar mot primär värmekälla, Cu15
  • Manuell avluftningsventil
  • Styrningsalternativ

Shunt TMix® XS levereras alltid komplett monterad och utrustad enligt beställning.

Shunt TMix® XS ICR för komfort året runt
Shunt TMix® XS ICR är komplett utrustad med 350W elpatron, en smidig funktion för omkoppling mellan sommar- och vinterdrift, trådlös reglering samt uttag för elpatron direkt från basenheten.

Även redan installerade TMix XS shuntar kan enkelt kompletteras med färdiga paket för 350W elpatron samt trådlös reglering och omkopplingsfunktion .

Shunt TMix® XS med elpatron är avsedd för klinkergolv och upprätthåller en medeltemperatur på golvet av 25 ± 1,5°C.

Shunt TMix XS

Sortiment