seo standard

Kontakt

Shunt TMix S

Shunt TMix® S lämplig för ytor upp till 60 m² vid renovering, tillbyggnad eller nyproduktion.

Shunt TMix® S är lämplig både vid nyproduktion och renovering eller tillbyggnad där man installerar golvvärme i delar av huset. Den kompakta och smidiga shunten är lämplig för ytor upp till 60 m².

Shunt TMix® S kan kompletteras med golvvärmefördelare för två till fyra slingor.

Shunt TMix® S finns i fyra olika basmodeller:
Standard – med luftgivare
Konstant – med självverkande termostat och givare i dykrör
EC – med trådbunden elektronisk styrning
ICR – med trådlös elektronisk styrning

Shunten är tillverad i rostfritt stål, har en låg vikt och en stilren design, vilket möjliggör en enklare och snyggare installation. Det högklassiga råmaterialet garanterar ett bra rostskydd och hög tålighet mot tryck. Den har en energieffektiv A-klassad cirkulationspump.

Basutrustning på TMix® S

  • Cirkulationspump (energiklass A)
  • Termostat- och returventil
  • Kopplingar för golvvärmerör
  • Slingvis integrerade injusteringsventiler
  • Manuell avluftningsventil och påfyllningsanslutning

 Shunt TMix® S levereras alltid komplett monterad och utrustad enligt beställning.

 

Extra utrustning till shunt TMix® S
För att styra framledningstemperaturen som shunten avger kan TMix® S Standard utrustas med fyra olika regleringspaket beroende på behov. Eftermontage av regleringspaket är inte möjligt, så beställ lämpligt paket samtidigt som shunten beställs.

Vid mindre ytor (upp till 12 m2) kan shunt TMix® S utrustas med en 350W elpatron som upprätthåller en komfortabel golvtemperatur (29W/m2) under den del av året när den ordinarie värmekällan är avstängd. Shunt TMix® S med 350W elpatron är avsedd för klinkergolv och upprätthåller en medeltemperatur på golvet av 25 ± 1,5°C.

Shunt TMix S

Sortiment