seo standard

Kontakt

Shunt TMix S

Shunt TMix® S lämplig för ytor upp till 60 m² vid renovering, tillbyggnad eller nyproduktion.

TMix S är en shunt i rostfritt stål som används vid nyproduktion eller renovering och tillbyggnad där man installerar golvvärme i delar av huset. Shunten går att
använda på både 1-och 2-rörssystem. Den kompakta och smidiga shunten är lämplig för ytor upp till 50-70 m2. Den kan kompletteras med golvvärmefördelare för två till fyra slingor.

INGÅENDE KOMPONENTER
• Cirkulationspump med kabel och stickpropp
• Termostatventil, injusteringsventil
• 17 mm klämringskopplingar för slinganslutingar
• Cu 15 klämringskopplingar för primäranslutning
• Slingvis integrerade injusteringsventiler
• Manuell avluftningsventil

REGLERING
Shunten kan utrustas med åtta olika regleralternativ.

ELPATRON 350 W
Shunten kan kompletteras med 350 W elpatron som upprätthåller en komfortabel golvtemperatur på klinkerbelagda golvytor, upp till maximalt 12 m2 (29W/m2), under delar av året när den primära värmekällan är
avstängd.

Elpatronen kan även användas som primär värmekälla för ytor upp till 7m2. Detta kräver att en fördelare med en extra slingutgång beställs.

KAPACITET
Vid 50 W/m2 och 5°C temperaturfall. Angivna längder avser längsta slinga. Gäller samtliga versioner.

Rör (mm) Slinglängd Kapacitet (m2)
12 x 2 50 m 40
16 x 2 70 m  70 
17 x 2 85 m 70
20 x 2 110 m 70

Sortiment