seo standard

Kontakt

Shunt TMix L3

Shunt TMix® L3 för medelstora anläggningar utan cirkulationspump

Thermotech shunt TMix® L3 passar för medelstora anläggningar (upp till ca 300 m2) där det inte finns någon cirkulationspump i det primära systemet. Shunten kan användas vid anslutning till vattenburna uppvärmningssystem med fastbränsle, exempelvis vedpanna kopplad till ackumulatortank.

Lämpliga användningsområden för shunt TMix® L3 är vid nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och anläggningen har radiatorer på andra ytor.

Shunt TMix® L3 finns i två olika basmodeller:

  • Manuell – med handratt
  • Konstant – framledningstemperaturen maxbegränsas via en självverkande termostat med extern givare

Shunt TMix® L3 är tillverkad i rostfritt stål, har en låg vikt och en stilren design, vilket möjliggör en enklare och snyggare installation. Det högklassiga råmaterialet garanterar ett bra rostskydd och hög tålighet mot tryck. Den har en energieffektiv A-klassad cirkulationspump.

 

Basutrustning på TMix® L3

  • Cirkulationspump med kabel och stickpropp
  • Inbyggd strypventil
  • 3-vägs termostatventil
  • Manuell avluftare
  • Inbyggd bypass med regleringsventil

Shunt TMix® L3 levereras alltid komplett monterad och utrustad enligt beställning.

 

Extra utrustning till shunt TMix® L3
För att styra framledningstemperaturen som shunten avger kan shunt TMix® L3 Manuell utrustas med fyra olika regleringspaket beroende på behov. Eftermontage av regleringspaket är inte möjligt, så beställ lämpligt paket samtidigt som shunten beställs.

Mixing unit TMix L3

Sortiment