seo standard

Kontakt

Shunt TMix L3

Shunt TMix® L3 för medelstora anläggningar där det inte finns cirkulationspump på det primära systemet.

Shunt TMix L3 i rostfritt stål levereras med cirkulationspump, Grundfos Alpha L2.

TMix L3 passar för medelstora anläggningar där det inte finns någon cirkulationspump i det primära systemet. Shunten kan användas vid anslutning till vattenburna uppvärmningssystem med fastbränsle, exempelvis vedpanna kopplad till ackumulatortank.

Shunten är lämplig att kopplas mot två till tre golvvärmefördelare via t.ex. en gruppfördelare. Lämpliga användningsområden är nyproduktion, renovering eller tillbyggnad där ett kompakt montage önskas och anläggningen har radiatorer på andra ytor.

Reglering
Shunten kan utrustas med fem olika regleralternativ.

Ingående komponenter
• Cirkulationspump, Grundfos Alpha L2
• Termostatventil DN20
• Returventil Ri20
• Manuell avluftningsventil
• Inbyggd strypventil
• Inbyggd bypass med regleringsventil

Kapacitet
300m2 vid 50 W/m2 och 5°C temperaturfall. Max tryckfall vid shunt 30 kPa.

Bredd: 465 mm
Höjd: 310 mm
Djup: 160 mm

Mixing unit TMix L3

Sortiment