seo standard

Kontakt

Golvvärmens historia

Golvvärme är egentligen en gammal uppfinning och dess historia började redan för 6000 år sedan.

Och det är mycket möjligt att det var svenska stenåldersmänniskor som uppfann golvvärmen. I Voullerim i norra Sverige har man hittat lämningar från stenåldern där man kan påvisa en primitiv form av golvvärme.

På den tiden transporterade man rökgaser från eldstäderna ut i marken. Marken värmdes upp och på det sättet kunde stenåldersfamiljerna hålla sig lite varmare om nätterna. En primitiv, men oerhört briljant idé!

Under 1920-talet utvecklade britter och fransmän olika system för golvvärme som påminner om dagens vattenburna golvvärmesystem. I Sverige fick golvvärmen sitt genombrott under 1980-talet.

Idag är golvvärme ett etablerat värmedistributionssystem med många tekniska och driftsekonomiska fördelar.

Golvvärmens historia