seo standard

Kontakt

Golvvärme och energi

Med vattenburen golvvärme sparar du energi. Värmen i rummet fördelas jämnare jämfört med andra uppvärmningssystem.

Detta medför att medeltemperaturen i värmesystemet kan hållas lägre än med exempelvis radiatorer (vanliga element).

För att minska energianvändningen krävs det att bostaden är tillräckligt isolerad samt att du sänker inomhustemperaturen. Om du inte har tillräcklig isolering försvinner värmen nedåt och ut i marken.

Vid nyproduktioner följs de senaste byggreglerna, men i hus som ska renoveras bör du se över isoleringen. Vi rekommenderar minst 200 mm, men gärna 250 - 300 mm isolering.

Energikostnaderna påverkas även av hur stor del av säsongen du har systemet påslaget.

I större lokaler som t.ex. lager- och sporthallar kan medeltemperaturen sänkas ytterligare och på så sätt ge möjlighet till energibesparing.

Eftersom golvvärmesystemet är ett lågtemperatursystem minskas dessutom alla förluster i framledningsrören.

Värmepumpar och solfångare blir dessutom betydligt mer effektiva i dessa system än i värmesystem med högre vattentemperaturer.

En värmepump kan t. ex. förbruka 30% mindre energi när vattentemperaturen minskas från 55°C (radiatorer) till 35°C (golvvärme).

Alla svenska kommuner har energirådgivare som kostnadsfritt svarar på frågor om energi? Här hittar du din energirådgivare.

Källa: Energimyndigheten

Golvvärme och energi