seo standard

Kontakt

Styrnings- och regleringsalternativ för Integral

Installation av ställdon kräver att tvåvägsventilen byts till en annan ventil som är anpassad för styrning via elektriskt ställdon.

Paketen måste beställas samtidigt som Integralen då eftermontage inte är möjligt

Artikelnr    
51903 Integral Konstant
Består av; Självverkande termostat
med extern givare för
dykrör.
Håller framledningstemperaturen
konstant eller maxbegränsad.
Lämplig för utomhusstyrda anläggningar.
51701 Integral Motor 24V
Består av; termostatventil för
byte, ställdon och övergångar
För anslutning till extern regulator
51702 Integral Motor 230V
Består av; termostatventil för
byte, ställdon och övergångar
För anslutning till extern regulator
51703 Integral Motor 0-10V
Består av; termostatventil för
byte, ställdon och övergångar
För anslutning till extern regulator
51704 Integral Klima
Består av; termostatventil för
byte, ställdon, övergångar, reglercentral
och 2 st givare
Komplett styrning inkl. regulator