seo standard

Kontakt

Integral

En kompakt shunt med integrerad golvvärmefördelare i rostfritt stål.

Integralen finns i storlekarna 1 - 12 slingor. Den ryms i samma skåpbredd som golvvärmefördelaren med samma antal slingor och är anpassad för 95 mm väggkonstruktion.

Utgångarna på golvvärmefördelarens övre och nedre stav är förskjutna i förhållande till varandra vilket gör det enklare att dra rören och ger mer plats för genomföringar och matarledningsrör. 

Klämringskopplingar för 17 mm rör.

Integrerade tillopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat. 

Reglering beställs separat. 

Anpassa fördelaren:

Klämringskopplingar G20
12 mm klämringskopplingar (artikel nr. 50000-12)
16 mm klämringskopplingar (artikel nr. 50000-16)
17 mm klämringskopplingar* (artikel nr. 50000-17)
20 mm klämringskopplingar (artikel nr.50000-20)

Presskopplingar G20
16 mm presskopplingar (artikel nr. 72616-20)
17 mm presskopplingar (artikel nr. 72617-20)
20 mm presskopplingar (artikel nr. 72621-20)

Anslutning matarledning G20:
16 mm klämringskopplingar (artikel nr. 50000-16)
20 mm klämringskopplingar (artikel nr.50000-20)
26 mm klämringskopplingar (artikel nr. 76226-20)

16 mm presskopplingar (artikel nr. 72616-20)
20 mm presskopplingar (artikel nr. 72620-20)
26 mm presskopplingar (artikel nr. 72626-20)

* Sitter monterad som standard på golvvärmefördelaren

RSK-nr Artikelnr  
271 70 63 56201 1 slinga
271 70 64 56202 2 slingor
271 70 65 56203 3 slingor
271 70 66 56204 4 slingor
271 70 67 56205 5 slingor
271 70 68 56206 6 slingor
271 70 69 56207 7 slingor
271 70 70 56208 8 slingor
271 70 71 56209 9 slingor
271 70 72 56210 10 slingor
271 70 73 56211 11 slingor
271 70 74 56212 12 slingor
Integral, en shunt med integrerad golvvärmefördelare

Sortiment