seo standard

Kontakt

Integral

En kompakt shunt med integrerad golvvärmefördelare i rostfritt stål.

Integralen finns i storlekarna 1 - 12 slingor. Den ryms i samma skåpbredd som golvvärmefördelaren med samma antal slingor och är anpassad för 95 mm väggkonstruktion.

Utgångarna på golvvärmefördelarens övre och nedre stav är förskjutna i förhållande till varandra vilket gör det enklare att dra rören och ger mer plats för genomföringar och matarledningsrör. Anslutning för golvvärmerör och matningsrör G20. 

Shunten går att använda på både 1-och 2-rörssystem.

Integrerade tillopps- och returventiler möjliggör reglering av varje slinga separat. 
Shunten kan utrustas med sex olika regleralternativ och reglering beställs separat. Termostatventiler med gänga M30 x 1,5.

Ingående komponenter:
• Konsoler
• Cirkulationspump
• Strypventil
• Termostatventil och injusteringsventil
• Påfyllnings- och avtappningsventiler
• Klämringskopplingar 17 mm
• Termometrar
• Skyddspåse
• Märkbrickor

Kapacitet: 200 m2 vid 50W/m2 och 5°C temperaturfall.

Anpassa fördelaren:

Klämringskopplingar G20
12 mm klämringskopplingar (artikel nr. 50000-12)
16 mm klämringskopplingar (artikel nr. 50000-16)
17 mm klämringskopplingar * (artikel nr. 50000-17)
20 mm klämringskopplingar (artikel nr.50000-20)

Presskopplingar G20
16 mm presskopplingar (artikel nr. 72616-20)
17 mm presskopplingar (artikel nr. 72617-20)
20 mm presskopplingar (artikel nr. 72621-20)

Anslutning matarledning G20:
16 mm klämringskopplingar (artikel nr. 50000-16)
20 mm klämringskopplingar (artikel nr.50000-20)
26 mm klämringskopplingar (artikel nr. 76226-20)

16 mm presskopplingar (artikel nr. 72616-20)
20 mm presskopplingar (artikel nr. 72620-20)
26 mm presskopplingar (artikel nr. 72626-20)

* Sitter monterad som standard på golvvärmefördelaren

Artikelnr.  
56201 1 slinga
56202 2 slingor
56203 3 slingor
56204 4 slingor
56205 5 slingor
56206 6 slingor
56207 7 slingor
56208 8 slingor
56209 9 slingor
56210 10 slingor
56211 11 slingor
56212 12 slingor
Integral, en shunt med integrerad golvvärmefördelare

Sortiment