seo standard

Kontakt

Golvvärmerör

Thermotech Thermosystem® PE-RT golvvärmerör har en överlägsen flexibilitet som gör det enklare att installera. Dessutom är det prisvärt och återvinningsbart.

Thermotech har golvvärmerör i alla dimensioner
SamtligaThermoSystem® rör är syrediffussionstäta 5-skikts PE-RT rör och kan användas i både golvvärmesystem och markvärmeanläggningar. Röret finns i dimensionerna 8, 12, 17, 20, 26 och 32 mm. Rör med skyddsrör (rör-i-rör) erbjuder vi dimensionerna 25, 26 och 32 mm.

Ett golvvärmerör med unik flexibilitet och lång livslängd
Thermotechs golvvärmerör har en unik flexibilitet vilket gör det enklare att installera. Hemligheten hos rörets flexibilitet ligger dels i molekyluppbyggnaden hos rörmaterialet och dels i att diffusionsspärren placerats i den inre delen av rörväggen. Detta ger en mindre bockradie av den annars "bocktröga" diffusionsspärren. Samtidigt är syrediffusionsspärren väl skyddad från mekanisk nötning.

Thermotech golvvärmerör har en mycket lång livslängd och 10 års garanti. Kraven enligt gällande norm för golvvärmerör (DIN 4726) är att röret ska ha en livslängd på minst 50 år med säkerhetsfaktor 2,5 och uppfylla gällande dimensionstoleranser. Vårt rör har vid långtidstester hos SKZ (Süddeutsches Kunststoff Zentrum) visats ha en teoretisk livslängd på 490 år med säkerhetsfaktor 2,5.