seo standard

Kontakt

Träsystem

Thermotech träsystem är bärande spårade spånskivor som installeras direkt på bjälklaget och ersätter det normala undergolvet. Lämpligt både vid renovering och nyproduktion.

Thermotechs träsystem består av 22 mm golvspånskivor med spår för golvvärmerör och värmespridande aluminiumplåtar.

Träsystem passar bra vid både renovering och nyproduktion. De spårskivor och vändskivor som läggs direkt på träbjälklaget är bärande och ersätter det normala undergolvet. Spår- och vändskivorna är hållfasthetstestade hos SP.

Monteringen av Thermotech träsystem är i princip lika enkel som för ett vanligt spånskivegolv. Spånskivor med raka spår kompletteras med spårade vändskivor för vändning mot yttervägg och upp/ned-skivor för vändning mot innervägg. Den spårade vändskivan gör att aluminiumplåtarna kan läggas långt ut mot yttervägg och därmed motverka kalla ytor.

Effektiv värme med Thermotech träsystem
Träsystemet finns med två olika c/c-mått, 300 respektive 150 mm. För att få en jämn värme läggs skivor med det tätare c/c-måttet (150 mm) vid randzoner med höga effektbehov, till exempel vid stora fönsterpartier.

För värmeöverföring från golvvärmeröret till golvet används 0,5 mm aluminiumplåt. Golvvärmeplåtens omegaform för röret gör att kontakten mellan röret och plåten blir mycket god och att värmen effektivt överförs via plåten till övergolvet.

För att säkerställa ett effektivt golvvärmesystem upprättas alltid en detaljerad CAD-ritad installationsritning, där hela träsystemet med skivor och golvvärmerör ritas ut, samt ett dimensioneringsschema med injusteringsvärden för golvvärmefördelaren.

Eftersom golvspånskivorna är bärande kan ett tunt övergolv läggas. Med ett tunt övergolv minimeras isolereffekten ovan golvvärmen, vilket gör att värmesystemet kan arbeta med en lägre temperatur.

Thermotech Träsystem

Sortiment