seo standard

Kontakt

Paketartikel Minifloor 8 Flytande

Komplett material för flytande förläggning på befintligt golv eller vid nyproduktion.

Rördimension: 8 x 1 mm
Bygghöjd: 9 mm
Tryckhållfasthet: Cellplast 300 kPa (gäller samtliga skivor)

Artikelnr    
20141-0815 Paketartikel c/c 150 Ingående artiklar: 20110-08, 20111-08 och
20008-xxx*

* xxx avser storlek på rulle av golvvärmerör i meter

Paketartikel Minifloor 8 Flytande