seo standard

Kontakt

Minifloor 8

Minifloor 8® är ett system med 8 mm golvvärmerör för lågbyggande vattenburen golvvärme. Lämpligt för små ytor som badrum och hall.

Systemet är lämpligt för ytor upp till 12 m2 och kan antingen gjutas in eller installeras i cellplastskivor på befintligt golv. Det fungerar därför bra både i våtrum och torra utrymmen.

För komforten av varma golv året runt ingår en shunt (TMix XS) med elpatron och smidig trådlös omkopplingsfunktion mellan sommar- och vinterdrift i ett komplett Minifloor 8® system.

Med ett komplett Minifloor 8® system har den vattenburna golvvärmen lika låg bygghöjd och samma komfort som elgolvvärme, men elförbrukningen är betydligt lägre. Större delen av året används värmen från det redan befintliga värmesystemet. När den ordinarie värmekällan är avstängd, under årets varma period, går elpatronen in och upprätthåller en komfortabel golvtemperatur.

Minifloor 8® flytande golv
 flytande golv är lämpligt att använda i torra utrymmen, t.ex. hall. Man lägger parkett eller limmar klinker direkt på aluminiumplåten.

Minifloor 8® ingjutning
8 mm golvvärmerör gjuts in i avjämningsmassa. Bygghöjden blir endast 16 mm plus övergolv. Vid ingjutning på betongunderlag läggs först ett armeringsnät och sedan fästs golvvärmerören med buntband.

Vid ingjutning på träunderlag (t.ex. spånskiva eller befintligt trägolv) fästs golvvärmerören antingen med armeringsnät och buntband eller med spikklammer direkt.

Sortiment