seo standard

Kontakt

Ingjutning

Thermotechs förläggningssystem för ingjutning innebär att golvvärmerör gjuts in i betong eller avjämningsmassa i s.k. "platta på mark” eller tvåskiktsgjutning.

Rör för ingjutning finns i dimensionerna 8, 12, 17 eller 20 mm beroende på yta och tillgänglig bygghöjd.

Rören måste fixeras innan ingjutning och Thermotech erbjuder följande fästmetoder:

  • Ingjutning med rörhållarskena – skenan finns med eller utan hullingar och fästs mot underlag av cellplast eller betong
  • Ingjutning med rörhållare – en rörhållare med hullingar fästs mot underlag av cellplast
  • Ingjutning med buntband – plaststrips för infästning mot armeringsnät

 
Isolera väl innan ingjutning
Innan ingjutning av golvvärmerör måste grunden isoleras med cellplast eller annan lämplig isolering. Isoleringen under golvvärmen är mycket viktig för att undvika att värmen försvinner nedåt istället för uppåt. Det orsakar nämligen energiförluster och i en förlängning kan det ge fuktproblem. Vid ingjutning av golvvärme i platta på mark bör tjockleken på isoleringen vara 250-300 mm (minst 200 mm).

Viktigt är att varje enskild installation dimensioneras efter rådande förutsättningar. Hänsyn ska tas till geografisk placering, markförhållanden m.m.

Innan man lägger övergolvet måste betongplattan vara helt torr.

För att säkerställa ett effektivt golvvärmesystem upprättas alltid en detaljerad CAD-ritad installationsritning, där hela ingjutningen med golvvärmerör ritas ut, samt ett dimensioneringsschema med injusteringsvärden för golvvärmefördelaren.

Sortiment