seo standard

Kontakt

Glesregling

Thermotech system för glesregling innebär att panel reglas upp på befintligt bjälklag med mellanrum för rör och plåt. Lämpligt vid renovering.

Panel reglas upp på bjälklag c/c 600 mm, och i vissa fall c/c 300, med mellanrum för 17 mm golvvärmerör och värmespridande aluminiumplåt.

Vid glesregling sker montering av panelen vinkelrätt mot bjälklaget. Alla brädor fästs mot reglarna med skruv eller spik. På det glesreglade golvet kan övergolv från 14 mm läggas.

Effektiv värme med glesregling
Glesregling kan läggas med tre olika c/c-mått,  300,  200 och 150 mm. För att få en jämn värme läggs skivor med det tätare c/c-måttet (150 mm) vid randzoner med höga effektbehov, till exempel stora fönsterpartier.

För värmeöverföring från golvvärmeröret till golvet används 0,5 mm aluminiumplåt. Golvvärmeplåtens omegaform för röret gör att kontakten mellan röret och plåten blir mycket god och att värmen effektivt överförs via plåten till över­golvet.

För att säkerställa ett effektivt golvvärmesystem upprättas alltid en detaljerad CAD-ritad installationsritning, där hela glesreglingen med plåtar och rör ritas ut, samt ett dimensioneringsschema med injusteringsvärden för golvvärmefördelaren.

Sortiment