seo standard

Kontakt

Paketartikel Flytande golv 30/50/70

Komplett material för flytande förläggning på befintligt golv eller vid nyproduktion.

Rördimension: 17 x 2 mm
Bygghöjd: 30, 50 eller 70 mm
Tryckhållfasthet: Cellplast 200 kPa (gäller samtliga skivor)

Artikelnr    
20141-3030 Paketartikel c/c 300 mm
Bygghöjd: 30 mm
Ingående artiklar: 20110-3030, 20111-3030,
20101-3 och 20090-xxx*
20141-5030 Paketartikel c/c 300 mm
Bygghöjd: 50 mm
Ingående artiklar: 20110-5030, 20111-5030,
20101-3 och 20090-xxx*
20141-7030 Paketartikel c/c 300 mm
Bygghöjd: 70 mm
Ingående artiklar: 20110-7030, 20111-7030,
20101-3 och 20090-xxx*
20141-3015 Paketartikel c/c 150 mm
Bygghöjd: 30 mm
Ingående artiklar: 20110-3015, 20111-3015,
20101-8 och 20090-xxx*
20141-5015 Paketartikel c/c 150 mm
Bygghöjd: 70 mm
Ingående artiklar: 20110-5015, 20111-5015,
20101-8 och 20090-xxx*
20141-7015 Paketartikel c/c 150 mm
Bygghöjd: 70 mm
Ingående artiklar: 20110-7015, 20111-7015, 20101-
8 och 20090-xxx*

* xxx avser storlek på rulle av golvvärmerör i meter

Paketartikel Flytande golv 30/50/70