seo standard

Kontakt

Paketartikel Flytande golv 18

Komplett material för flytande förläggning på befintligt golv eller vid nyproduktion.

Rördimension: 17 x 2 mm
Bygghöjd: 18 mm
Tryckhållfasthet: Cellplast 300 kPa (gäller samtliga skivor)

Artikelnr    
20141-1830 Paketartikel c/c 300 mm Ingående artiklar: 20110-18600, 20111-18, 20118
och 20090-xxx*
20141-1815 Paketartikel c/c 160 mm Ingående artiklar: 20110-18320, 20111-18150,
20118 och 20090-xxx*

*xxx avser storlek på rulle av golvvärmerör i meter

Paketartikel Flytande golv 18